Aktuální stav pořizování nového územního plánu

Stručný přehled prací, které v rámci přípravy nového návrhu územního plánu proběhly v uplynulých měsících:

V červnu 2015 schválilo zastupitelstvo města usnesením číslo 182/2015 pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu. Tímto byla ukončena příprava opakovaného veřejného projednání dle původně plánovaného harmonogramu a byla zahájena příprava nového návrhu územního plánu, který bude znovu projednán na společném jednání a veřejném projednání. Během letních měsíců proběhly workshopy určeného zastupitele s odborníky k různým tématům týkajícím se územního plánování a rozvoje města. Byla podepsána smlouva s projektantem na zpracování nové dokumentace. Nyní projektant dle schválených pokynů pracuje na novém návrhu pro společné jednání. Termín pro společné jednání není v tuto chvíli stanoven.

Pozvánka na veřejné projednání návrhu

Dne 13. června 2013 od 16 hodin proběhne v Domě kultury Liberec veřejné projednání návrhu územního plánu města, na kterém projektanti představí celý návrh včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání je vypsáno v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Srdečně tímto zveme všechny, kteří se zajímají o rozvoj města, na veřejné projednání návrhu.

Návrh územního plánu

Na těchto stránkách v záložkách "Textová část" a "Grafická část" byla zveřejněna dokumentace k návrhu územního plánu. Současně je možné využít služeb informační kanceláře v budově nového magistrátu v historické zasedací místnosti v 1. NP, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace k novému územnímu plánu a k jeho dalšímu projednávání. Informační kancelář je otevřena v po a st 8,00-17,00; út a čt 8,00-16,00 a v pátek 8,00-14,00 (poslední pátek v měsíci je sanitární den a budova je pro veřejnost uzavřena).

PRACUJEME NA NÁVRHU POKYNŮ

V tuto chvíli zpracováváme došlá stanoviska, námitky a připomínky. Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky bude součástí materiálu "POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU", který bude předložen zastupitelstvu města. Výsledný materiál bude před jeho předložením do zastupitelstva zveřejněn na těchto webových stránkách.

VYJÁDŘIT SE KE KONCEPTU LZE DO 27. KVĚTNA 2011

Připomínky může uplatnit každý. Námitky uplatňují vlastníci dotčených pozemků a staveb. Námitku může také uplatnit zástupce veřejnosti a to na základě zmocnění od 200 občanů Liberce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku.

Pozvánka na veřejné projednání

Dne 11. května 2011 od 17 hodin proběhne v Domě kultury Liberec veřejné projednání konceptu územního plánu města, na kterém projektanti představí celý koncept včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání je vypsáno v souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Srdečně tímto zveme všechny, kteří se zajímají o rozvoj města, na veřejné projednání konceptu.

Proběhla tisková konference k novému územnímu plánu

Dne 23.2.2011 se konala tisková konference, na které byl médiím představen koncept nového územního plánu. Záznam z tiskové konference si můžete poslechnout zde.

Projektant o územním plánu

"Územní plán je poměrně komplikovaný, vícenásobně strukturovaný, ale nepříliš čtivý dokument. Bez jeho prostudování jako celku nelze pochopit jeho veškeré souvislosti. Proto jsme připraveni na veřejných projednáních tyto souvislosti znovu vysvětlit a obhajovat správnost navrženého řešení." Ing. arch. Jiří Plašil, vedoucí projektant

Celý článek

Zahájení výstavy konceptu nového územního plánu

Číst dál...

Vypsání termínu veřejného projednání

Veřejné projednání konceptu územního plánu proběhne 11. května 2011 v Domě kultury Liberec.