Proběhla beseda k novému návrhu ÚPL pro Františkov, Horní Růžodol, Janův Důl, Liberec, Rochlice, Růžodol I., Staré a Nové Pavlovice

Záznam z besedy naleznete zde

Proběhla beseda k novému návrhu ÚPL pro Vratislavice nad Nisou

zvukový záznam naleznete zde

Začátek besedy je až na 4-té minutě nahrávky a to zdůvodu, že beseda začala s 5-ti minutovým zpožděním. Děkujeme za pochopení

Proběhla beseda k novému návrhu ÚPL pro Krásnou Studánku, Radčice, Kateřinky, Ruprechtice a Rudolfov

zvukový záznam naleznete zde

Prosím omluvte na záčatku výpadky nahrávky, které byly způsobeny technickými problémy. Děkujeme za pochopení 

Proběhla závěrečná celoměstská beseda k návrhu UP

Zvukový záznam besedy:

1. celý zvukový záznam

2. prezentace pořizovatele a výklad projektanta

3. otázky a odpovědi

 

Toto byla poslední beseda k návrhu územního plánu Liberec. Poděkování patří hlavně projektantovi Ing. arch. Plašilovi a Ing. Lubojackému z firmy SAUL s.r.o., nadále poděkování patří facilitátorovi besed p. Váňovi.

V neposlední řadě patří však poděkování všem občanům, kteří se besed zúčastnili.

Proběhla veřejná beseda pro Machnín

Výřez koordinačního výkresu projednávané lokality je ke stažení zde.

Zvukový záznam besedy.