Dokončujeme návrh pokynů pro zpracování návrhu

Rádi bychom Vás informovali o stádiu pořizování nového územního plánu. V tuto chvíli dokončujeme návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu (dále pokyny).

Pokyny jsou textový dokument, schvalovaný zastupitelstvem města, definující úkoly pro projektanta. Určují, co je třeba přepracovat, zvážit a doplnit. Pokyny jsou sestaveny z několika kapitol. První obsahuje požadavky statutárního města Liberec (vedení města a zastupitelé), ve druhé kapitole stanovuje úkoly pořizovatel (úředníci magistrátu města Liberec), ve třetí jsou definovány požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a následných dohod a další důležitou kapitolou jsou pokyny vyplývající z námitek a připomínek, které byly zohledněny.

Ke konceptu nového územního plánu bylo na podatelnu magistrátu doručeno celkem 1235 námitek a připomínek a dalších 63 námitek bylo podáno zástupcem veřejnosti na základě věcně shodné připomínky. Každé z těchto podání bylo jednotlivě zapsáno, vyhodnoceno a zapracováno do návrhu pokynů pro zpracování návrhu. Námitkami se také od září 2011 intenzivně zabýval výbor pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva města.

O tom jak byly zohledněny jednotlivé námitky a připomínky nebudou jejich podatelé jednotlivě vyrozuměni, ale k pokynům pořizovatel připojí odůvodnění, které bude mimo jiné obsahovat vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky. Vyhodnocení bude během měsíce ledna zpřístupněno na webových stránkách http://novyup.liberec.cz/ nebo do něj bude možné nahlížet na oddělení územního plánování magistrátu města Liberec.

Pokyny budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města v lednu 2011. Mimořádné zastupitelstvo bude svoláno dle zákona primátorkou města.

Evropský fond pro regionální rozvoj