Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 proběhne v historické budově radnice v zasedací místnosti č. 11 od 10 hodin mimořádné zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Zastupitelé budou schvalovat návrh pokynů k návrhu územního plánu. Zasedání je veřejné, občané mají možnost zapojit se do diskuze od 14 hodin.

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Zřízení návrhové komise a schválení jejích členů a předsedy
 3. Proces pořizování územního plánu, co jsou pokyny pro zpracování návrhu
 4. Představení koncepce
 5. Prezentace výsledků jednání s dotčenými orgány
 6. Prezence doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování
 7. Vystoupení zástupců osadních výborů a prezentace výsledků jednání s občanskými sdruženími
 8. Diskuse zastupitelů
 9. Přestávka (13.00 - 14.00 hodin)
 10. Diskuse občanů (začátek ve 14.00 hodin)
 11. Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

Evropský fond pro regionální rozvoj