Změna pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

V úterý 22.5.2012 bude v Radě města Liberec projednána změna pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Dále bude projednaná změna dne 31.5.2012 předložena Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. Projednávaný materiál bude zveřejněn na těchto internetových stránkách týden před zasedáním Zastupitelstva města Liberec.

Evropský fond pro regionální rozvoj