Změna pokynů ke zpracování návrhu územního plánu

Změnu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu byla schválena Zastupitelstvem města Liberec usnesením č. 126/2012 dne 31. 5. 2012. Schválenou změnu pokynů naleznete zde.  

Doplněná kapitola A. Pokyny vyplývající z požadavků Statutárního města Liberec je ke stažení zde.  

Přílohy ke kapitole A. najdete zde.

 

Oprava přílohy č. 2 - Tabulka dohod s dotčenými orgány je ke stažení zde.

Oprava přílohy č. 3 - Vyhodnocení námitek a připomínek je ke stažení zde.

Oprava přílohy č. 5 - Vyhodnocení námitek uplatněných zástupci veřejnosti je ke stažení zde.

Oprava přílohy č. 6 - Přehled žádostí o změnu ÚP je ke stažení zde.

Evropský fond pro regionální rozvoj