Připravované besedy pro veřejnost k návrhu územního plánu Liberec

Před veřejným projednáváním návrhu územního plánu připravilo město Liberec pro občany čtrnáct veřejných besed, na kterých je zástupci města, pořizovatel a projektant územního plánu seznámí s návrhem územního plánu města Liberec.

Besedy se budou konat postupně v různých částech města, od dubna do června 2013. Ještě předtím se uskuteční k tématu seminář pro zastupitele Statutárního města Liberec, městského obvodu Vratislavice nad Nisou a členy výboru pro rozvoj a územní plánování.

V rámci informační kampaně předpokládá město vystavení návrhu na webu města a v budově nového magistrátu. V jednání jsou i další prostory, například nákupní galerie Plaza (pro zpřístupnění návrhu také mimo úřední hodiny). Současně bude v budově nového magistrátu zřízena informační kancelář pro veřejnost, která by měla zajišťovat informování občanů v úředních hodinách.

Informace o projednávání návrhu budou zveřejněny také ve spolupráci s dopravním podnikem města, a to umístěním letáků na reklamních plochách v městské hromadné dopravě. Důležité informace, včetně oznámení o termínech a místech konání veřejných besed, budou zveřejněny v dalších číslech Libereckého zpravodaje, na výlepových plochách města, na webových stránkách novyup.liberec.cz a stránkách města www.liberec.cz. Na besedy s veřejností naváže veřejné projednání návrhu dle stavebního zákona, které se uskuteční dne 13. června 2013.

Evropský fond pro regionální rozvoj