K návrhu územního plánu bylo uplatněno 700 námitek a připomínek

Sedm stovek námitek a připomínek k návrhu nového územního plánu Liberce dorazilo na liberecký magistrát.

V období od dubna do června letošního roku mohl kdokoliv podat připomínku, vlastníci pozemků a staveb dotčených navrhovaným řešením a oprávněný investor zase mohli uplatnit námitku. Všechny podané námitky a připomínky byly již zadministrovány a magistrát jako pořizovatel územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovává návrh na jejich vypořádání.

„Vzhledem ke složitým jednáním při projednávání v zastupitelstvu v předchozích fázích pořizování územního plánu jsem jako určený zastupitel požádal doporučení zastupitelů, jaké stanovisko mám uplatňovat při jednání s pořizovatelem o vypořádání námitek a připomínek. Dne 17. září projednala materiál rada města a v září bude tento materiál projednávat i zastupitelstvo,“ sdělil Ing. Jiří Rutkovský.

O námitkách bude rozhodovat zastupitelstvo města až při vydávání územního plánu. Snahou určeného zastupitele je znát názor zastupitelstva na rozhodování o jednotlivých námitkách již nyní, aby návrh územního plánu byl pro většinu zastupitelů akceptovatelný. Vzhledem ke složitosti, potřebnému rozsahu a značné časové náročnosti projednání návrhů na vypořádání námitek a připomínek byl před jednáním zastupitelstva předložen návrh Výboru pro rozvoj a územní plánování, který byl zřízen jako poradní orgán zastupitelstva. Výbor zároveň dohlíží nad procesem přípravy nového územního plánu.

Pokud dojde k úpravě veřejně projednaného návrhu územního plánu, bude se muset znovu uskutečnit veřejné projednání, na kterém budou projednávány pouze měněné části. Jakmile bude ukončena fáze projednání územního plánu a bude předán upravený návrh územního plánu v podobě pro jeho vydání, bude moci být projednán v zastupitelstvu města a následně vydán. Při vydání se občané, kteří podali námitky, mohou seznámit s tím, jak bylo o jejich námitce rozhodnuto a to v souladu s § 2odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zastupitelé by se schválením územního plánu mohli zabývat v červnu 2014. Současný územní plán Liberce je z roku 2002 a jeho platnost končí nejpozději v roce 2020.

Ke konceptu územního plánu, kterým se radnice zabývala v roce 2011, dostalo město asi 1300 námitek a připomínek. V návrhu vyhovělo asi dvěma třetinám z nich. Rozhodnuto o námitkách bude však až při vydání nového územního plánu, které by mělo být projednáno na zastupitelstvu v červnu 2014.

 

Kontakty:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 485 24 35 40
Kontaktní osoba: Adam Lenert, odborný referent oddělení územního plánování, Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec

Evropský fond pro regionální rozvoj