Aktuální stav pořízení ÚP Liberec

Během celého procesu pořízení nového územního plánu obdržel pořizovatel cekem přibližně 3270 námitek a připomínek. Ke všem těmto námitkám a připomínkám je třeba napsat návrh rozhodnutí a návrh vyhodnocení. Ke konceptu územního plánu obdržel pořizovatel přibližně 1300 připomínek (veřejně projednán 11. 5. 2011), k veřejnému projednání návrhu územního plánu obdržel pořizovatel přibližně 700 námitek a připomínek (veřejně projednán 13. 6. 2013). Ke společnému jednání o novém návrhu územního plánu (veřejně vystaven od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016) bylo uplatněno přibližně 700 námitek a připomínek. K veřejnému projednání nového návrhu územního plánu (veřejně projednán 26. 6. 2018) bylo uplatněno přibližně 570 námitek a připomínek.

Číst dál...

Termín pro podávání námitek a připomínek skončil!!!

3.7.2018 byl posledním dnem kdy bylo možné podat námitku nebo připomínku k novému návrhu pro veřejné projednání. Nyní proběhne vyhodnocení námitek a připomínek a případná dohodovací řízení s dotčenými orgány. Po této etapě bude pořizovatel územního plánu tvořit návrh rozhodnutí o námitkách, které následně musí projednat s dotčenými orgány. Až na základě stanovisek dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách, bude stanoven další postup pořízení územního plánu města Liberec. 

 

Dne 26. 6. 2018 proběhlo veřejné projednání

Dne 26. 6. 2018 od 17 hodin proběhlo veřejné projednání nového návrhu územního plánu dle stavebního zákona. Z tohoto projednání byl pořízen mimo jiné i zvukový záznam, který naleznete zde.

Veřejné projednání územního plánu je zde!!!

LIBERECKÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČEKÁ KONCEM ČERVNA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Od druhé půli května a během června bude představován nový návrh územního plánu Liberec. Rádi bychom, aby se s novým návrhem seznámilo co nejvíce občanů a majitelů nemovitostí, proto dne 21.5.2018 zahajujeme informační kancelář a výstavu nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání.

Aby se s novým návrhem územního plánu mohli seznámit i ti z Vás, kteří nemohou přijít ve všední den na úřad územního plánování, bude jeho podstatná část vystavena v pasáži obchodního centra Forum Liberec u východu směrem k farmářským trhům.

Číst dál...

Veřejné projednání nového návrhu se blíží

Dne 18.4.2018 byla projektantem územního plánu odevzdána dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. V současné době probíhá kontrola dokumentace pořizovatelem. Společnou snahou pořizovatele a určeného zastupitele je stihnou toto projednání před začátkem letních prázdnin. Pro přehlednost uvádíme přehled pořízení územního plánu Liberec od roku 2015 do 1.3.2018:

Číst dál...

Pozvánka na veřejné projednání návrhu

Dne 13. června 2013 od 16 hodin proběhne v Domě kultury Liberec veřejné projednání návrhu územního plánu města, na kterém projektanti představí celý návrh včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání je vypsáno v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Srdečně tímto zveme všechny, kteří se zajímají o rozvoj města, na veřejné projednání návrhu.

Návrh územního plánu

Na těchto stránkách v záložkách "Textová část" a "Grafická část" byla zveřejněna dokumentace k návrhu územního plánu. Současně je možné využít služeb informační kanceláře v budově nového magistrátu v historické zasedací místnosti v 1. NP, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace k novému územnímu plánu a k jeho dalšímu projednávání. Informační kancelář je otevřena v po a st 8,00-17,00; út a čt 8,00-16,00 a v pátek 8,00-14,00 (poslední pátek v měsíci je sanitární den a budova je pro veřejnost uzavřena).

PRACUJEME NA NÁVRHU POKYNŮ

V tuto chvíli zpracováváme došlá stanoviska, námitky a připomínky. Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky bude součástí materiálu "POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU", který bude předložen zastupitelstvu města. Výsledný materiál bude před jeho předložením do zastupitelstva zveřejněn na těchto webových stránkách.

VYJÁDŘIT SE KE KONCEPTU LZE DO 27. KVĚTNA 2011

Připomínky může uplatnit každý. Námitky uplatňují vlastníci dotčených pozemků a staveb. Námitku může také uplatnit zástupce veřejnosti a to na základě zmocnění od 200 občanů Liberce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku.

Pozvánka na veřejné projednání

Dne 11. května 2011 od 17 hodin proběhne v Domě kultury Liberec veřejné projednání konceptu územního plánu města, na kterém projektanti představí celý koncept včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání je vypsáno v souladu s § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Srdečně tímto zveme všechny, kteří se zajímají o rozvoj města, na veřejné projednání konceptu.

Proběhla tisková konference k novému územnímu plánu

Dne 23.2.2011 se konala tisková konference, na které byl médiím představen koncept nového územního plánu. Záznam z tiskové konference si můžete poslechnout zde.

Projektant o územním plánu

"Územní plán je poměrně komplikovaný, vícenásobně strukturovaný, ale nepříliš čtivý dokument. Bez jeho prostudování jako celku nelze pochopit jeho veškeré souvislosti. Proto jsme připraveni na veřejných projednáních tyto souvislosti znovu vysvětlit a obhajovat správnost navrženého řešení." Ing. arch. Jiří Plašil, vedoucí projektant

Celý článek

Zahájení výstavy konceptu nového územního plánu

Číst dál...

Vypsání termínu veřejného projednání

Veřejné projednání konceptu územního plánu proběhne 11. května 2011 v Domě kultury Liberec.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.