Aktuální stav pořízení ÚP Liberec

Během celého procesu pořízení nového územního plánu obdržel pořizovatel cekem přibližně 3270 námitek a připomínek. Ke všem těmto námitkám a připomínkám je třeba napsat návrh rozhodnutí a návrh vyhodnocení. Ke konceptu územního plánu obdržel pořizovatel přibližně 1300 připomínek (veřejně projednán 11. 5. 2011), k veřejnému projednání návrhu územního plánu obdržel pořizovatel přibližně 700 námitek a připomínek (veřejně projednán 13. 6. 2013). Ke společnému jednání o novém návrhu územního plánu (veřejně vystaven od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016) bylo uplatněno přibližně 700 námitek a připomínek. K veřejnému projednání nového návrhu územního plánu (veřejně projednán 26. 6. 2018) bylo uplatněno přibližně 570 námitek a připomínek.

V roce 2014 bylo po veřejném projednání návrhu územního plánu (13. 6. 2013) připraveno přibližně 2000 rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, které byly psány na tehdy platný návrh dokumentace. Ten je v současné době překonaný, změněný a je nutné návrh rozhodnutí přepracovat a doplnit o další fáze projednání a upravit podle nového návrhu územního plánu a rozšířit o nově stanovené koncepce.

V roce 2016 a 2017 bylo napsáno a upraveno přibližně 600 návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Byly přepracovány některé námitky napsané v roce 2014 a byly nově napsány některé nově obdržené námitky. Tyto námitky a připomínky byly psány nad dokumentací nového návrhu pro veřejné projednání nového návrhu územního plánu.

V současné době odbor územního plánování připravuje návrh rozhodnutí o všech námitkách a vyhodnocení všech uplatněných připomínek v rámci celého procesu pořízení nového územního plánu. Plán odboru je zaslat dotčeným orgánům během léta návrhy rozhodnutí a vyhodnocení připomínek a do konce léta mít všechny stanoviska dotčených orgánů. Následně bude návrh projektantem upraven a měněné části územního plánu budou opět veřejně projednány.

Město Liberec se stalo na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj zjedním pilotním projektů na tzn. jednotný dotový model územního plánu. Proto se zároveň připravuje tento jednotý datový model, který budou muset převzít do budoucna všechny územní plány v ČR. Tvorbou toho jednotného systému nedojde ke zdržení přijetí nového územního plánu. Ministerstvem pro místní rozvoj pořizovatli ÚP Liberec poskytuje konzultace nejenom nad jednotným datovým modelem, ale i nad problematikou týkající se pořízení nového územního plánu.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.