Termín pro podávání námitek a připomínek pro opakované veřejné projednání skončil !!!

Do 7.6.2021 mohly být uplatňovány námitky a připomínky k novému návrhu pro opakované veřejné projednání. Celkem bylo doruřeno 250 námitek a připomínek z tohoto počtu jich však více jak polovina nebyla k měněním částem územního plánu. Nyní pořizovatel s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotí výsledky projednání a pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách, které obdržel v rámci celého projednání územního plánu, tedy k 3500 námitkám a připomínkám. Tento návrh rozhodnutí zašle dotčeným orgánům. Pokud nedojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bude územní plán předložen k vydání v zastupitelstvu města. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy a rozhodnutí o námitkami a připomínkami bude jeho součástí, nikdo nebude dle stavebního zákona vyrozumněn adresně, ale právě formou opatření obecné povahy, které bude po vydání územního plánu v zastupitelstvu města vyvěšeno na úřední desce.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.