Aktuální stav pořizování nového územního plánu

Stručný přehled prací, které v rámci přípravy nového návrhu územního plánu proběhly v uplynulých měsících:

V červnu 2015 schválilo zastupitelstvo města usnesením číslo 182/2015 pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu. Tímto byla ukončena příprava opakovaného veřejného projednání dle původně plánovaného harmonogramu a byla zahájena příprava nového návrhu územního plánu, který bude znovu projednán na společném jednání a veřejném projednání. Během letních měsíců proběhly workshopy určeného zastupitele s odborníky k různým tématům týkajícím se územního plánování a rozvoje města. Byla podepsána smlouva s projektantem na zpracování nové dokumentace. Nyní projektant dle schválených pokynů pracuje na novém návrhu pro společné jednání. Termín pro společné jednání není v tuto chvíli stanoven.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.