Textová část - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávát námitky a připomínky do 7. 6. 2021, ale pouze k měněným částem dokumentace, tzn. těm, které byly změněny od poslední fáze projednávání - veřejného projednání nového návrhu v roce 2018.

Skládá se ze závazné části a z odůvodnění.

Závazná část obsahuje zejména koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Kategorie jednotlivých ploch tak, jak jsou navrženy v hlavním výkresu společně s přípustným využitím a stanovením podmínek prostorového uspořádání naleznete také jednotlivě v části podmínky pro využití ploch.

Odůvodnění obsahuje zejména komplexní zdůvodnění navržené urbanistické koncepce a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

T1 - Závaznou část naleznete zde

T2 - Odůvodnění naleznete I. část zde a II. část zde

T3 - Odůvodnění návrhu rozvojových ploch zde

Schémata naleznete zde

Změnový text dokumnetace naleznete zde

Dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu z roku 2018 je k dispozici zde.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.