Textová část - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávat námitky a  připomínky a to do 3. 7. 2018

Skládá se ze závazné části a z odůvodnění.

Závazná část obsahuje zejména koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Kategorie jednotlivých ploch tak, jak jsou navrženy v hlavním výkresu společně s přípustným využitím a stanovením podmínek prostorového uspořádání naleznete také jednotlivě v části podmínky pro využití ploch.

Odůvodnění obsahuje zejména komplexní zdůvodnění navržené urbanistické koncepce a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

T1 - Závaznou část naleznete zde

T2 - Odůvodnění naleznete zde

T3 - Odůvodnění návrhu rozvojových ploch zde

Schémata naleznete zde

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.