Připravované besedy pro veřejnost k návrhu územního plánu Liberec

Před veřejným projednáváním návrhu územního plánu připravilo město Liberec pro občany čtrnáct veřejných besed, na kterých je zástupci města, pořizovatel a projektant územního plánu seznámí s návrhem územního plánu města Liberec.

Besedy se budou konat postupně v různých částech města, od dubna do června 2013. Ještě předtím se uskuteční k tématu seminář pro zastupitele Statutárního města Liberec, městského obvodu Vratislavice nad Nisou a členy výboru pro rozvoj a územní plánování.

V rámci informační kampaně předpokládá město vystavení návrhu na webu města a v budově nového magistrátu. V jednání jsou i další prostory, například nákupní galerie Plaza (pro zpřístupnění návrhu také mimo úřední hodiny). Současně bude v budově nového magistrátu zřízena informační kancelář pro veřejnost, která by měla zajišťovat informování občanů v úředních hodinách.

Informace o projednávání návrhu budou zveřejněny také ve spolupráci s dopravním podnikem města, a to umístěním letáků na reklamních plochách v městské hromadné dopravě. Důležité informace, včetně oznámení o termínech a místech konání veřejných besed, budou zveřejněny v dalších číslech Libereckého zpravodaje, na výlepových plochách města, na webových stránkách novyup.liberec.cz a stránkách města www.liberec.cz. Na besedy s veřejností naváže veřejné projednání návrhu dle stavebního zákona, které se uskuteční dne 13. června 2013.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.