Veřejnost se bude moci vyjádřit k novému návrhu územního plánu Liberec

Připravovaný nový návrh územního plánu bude projektantem odevzdán v únoru, následně pořizovatelem zveřejněn a projednán s dotčenými orgány.

Občané budou mít příležitost prohlédnout si jej na webových stránkách města a budou s ním podrobněji seznámeni při veřejných besedách v březnu tohoto roku.

Nově bude možnost k tomuto návrhu podat připomínky. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů bude návrh upraven a předložen k veřejnému projednání na podzim roku 2016. Opět bude zveřejněn a před vlastním projednáním proběhne druhá etapa besed s veřejností.

V rámci besed budou představeny změny, které byly provedeny od poslední zveřejněné a projednané podoby nového územního plánu. Potřebu změn v připravovaném územním plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu roku 2015. Opět byly posouzeny a do značné míry zapracovány podněty (námitky a připomínky) podané ve veřejném zájmu.

Jedná se o koncepční změny týkající se například rozsahu zastavitelného území města s ohledem na regulaci plošného rozvoje. Nový návrh podporuje oživení zástavby zejména v centrální části města. Tyto změny reagovaly také na demografický vývoj. Zároveň byl posílen a závazně vymezen systém zeleně ve městě.
Doufám, že občané tyto změny uvítají, případně se aktivně zapojí do procesu pořizování územního plánu tak, aby nově připravený územní plán mohl být vydán ve všeobecné shodě a dobře sloužil všem obyvatelům města i dalším uživatelům území.

Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

plakt A1 08 02 2016 UPR uprava pro tisk1 858px

jpgPlakát ke stažení6.82 MB

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.