Oznámení společného jednání o novém návrhu územního plánu Liberec

Magistrát města Liberec, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), na základě pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Liberec.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje nový návrh územního plánu Liberec veřejnou vyhláškou. Každý může

do 30 dnů ode dne doručení

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Nový návrh územního plánu je dostupný:

 - v informační kanceláři č. 10 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré město, 460 59 Liberec a to  od 1.3.2016 do 15.4.2016 v úřední dny: po - čt: 8: 00 - 16: 00 a pá: 8: 00 - 14: 00 (poslední pátek v měsíci je sanitární den – zavřeno)

 - formou umožňující dálkový přístup, webové stránky pořizovatele:

www.uzemniplanliberec.cz

Poučení:

Každý může uplatnit své připomínkynejpozději do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky. Posledním dnem podání je pátek 15. 4. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.