Proces přípravy územního plánu

 

Proces přípravy je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a lze ho rozdělit na pět základních částí. Aktuálně je územní plán Liberce ve fázi výdání v Zatupitelstvu města Liberec.

Schéma procesu pořízení územního plánu si můžete stáhnout zde.

Jednotlivé kroky přípravy (podrobně v §44 - §54 stavebního zákona):

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ
1) Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu

ZADÁNÍ
2) Zpracování návrhu zadání územního plánu
3) Jednání o návrhu zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností
4) Na základě jednání je návrh zadání upraven a předložen ke schválení
5) Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem - schválené zadání si můžete stáhnout zde

KONCEPT
6) Zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
7) Veřejné projednání konceptu - účastníci: veřejnost, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce - 11.5.2011
8) Uplatnění připomínek, námitek a stanovisek ke konceptu:
- veřejnost uplatňuje připomínky a námitky,
- dotčené orgány a krajský úřad uplatňují stanoviska,
- sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území
9) Zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
10) Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu zastupitelstvem - schválené pokyny z 19.1.2012 si můžete stáhnout zde a doplněné a upravené pokyny ze dne 31.5.2012 zde

NÁVRH
11) Zpracování návrhu územního plánu
12) Jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
13) Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
14) Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu - 13.6.2013 od 16 hod v Domě Kultury Liberec
15) Uplatnění připomínek a námitek veřejnosti k návrhu - do 20. 6. 2013
16) Stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám

Dne 25. 6. 2015 byly usnesením č. 182/2015 schváleny pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu, což znamená, že územní plán se vrací do bodu č. 11

NOVÝ NÁVRH
17) Zpracování nového návrhu územního plánu - 2. 2. 2016
18) Jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi, Připomínky veřejnosti - do 15. 4. 2016
19) Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
20) Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu - 26.6.2018 od 17 hod v Lidových sadech
21) Uplatnění připomínek a námitek veřejnosti k návrhu - do 3. 7. 2018
22) Stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám

NOVÝ NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
23) Zpracování nového návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání - 9. 4. 2021
24) Opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu včetně doplnění SEA 31. 5. 2021 od 16 hod online

VYDÁNÍ
25) Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu - 2.2.2022
26) Rozhodnutí zastupitelstva o námitkách (ke konceptu i k návrhu) - 24.2.2022
27) Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP) - 24.2.2022

28) Nabytí účinnosti územního plánu Liberec - 12.3.2022

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.